Najlepsze materiały, perfekcyjne wykonanie i konsekwentna kontrola jakości sprawiają, że nasze akcesoria kuchenne odznaczają się wyjątkową trwałością i długowiecznością. Z tego względu firma udziela 5-letniej gwarancji na wszystkie standardowe produkty oraz aż 20-letniej - na artykuły GEFU z serii ekskluzywnych. Produkty rozróżnić można dzięki oznaczeniu na opakowaniu oraz w sklepie internetowym (z zastrzeżeniem, że gwarancja 20-letnia oznaczona jako Q20, dotyczy wyłącznie produktów zakupionych po 01.01.2020 r.).

GWARANCJA Q5

Poniższe warunki gwarancji GEFU GmbH, Braukweg 28, 59889 Eslohe, Niemcy (dalej GEFU) regulują prawa klientów wobec GEFU w przypadku wad materiałowych, produkcyjnych lub projektowych produktów GEFU.

Oprócz ustawowych warunków gwarancyjnych, GEFU udziela swoim klientom 5-letniej gwarancji na wszystkie swoje produkty oznaczone jako “Q5”. Producent zapewnia, że artykuły są wolne od wad materiałowych, produkcyjnych oraz konstrukcyjnych. Jeśli mimo tego produkt będzie miał wadę, GEFU oferuje, co następuje:

 1. W przypadku wady produktu, GEFU według własnego uznania naprawi go lub wymieni na nowy. W przypadku, gdy producent nie będzie w stanie dokonać naprawy, a identyczny nie będzie dostępny w asortymencie na wymianę, GEFU dostarczy produkt zastępczy o tej samej wartości lub zwróci koszty zakupu.
 2. Niniejsza gwarancja Q5 jest ważna przez okres pięciu lat od daty zakupu, poświadczonej przez klienta kopią dowodu zakupu lub innymi odpowiednimi środkami (np. zdjęcie lub skan dowodu zakupu, prezentacja opakowania). Gwarancja ważna jest na całym świecie.
 3. Wyłączone z gwarancji są:
  • Uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia / użytkowania
  • Produkty z widocznymi oznakami użytkowania
  • Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub nieodpowiedniego użytkowania
  • Uszkodzenia wynikające z lekceważenia określonych instrukcji użytkowania, konserwacji, pielęgnacji i innych
  • Zakup nieprawidłowego produktu lub chęć zwrotu niewynikająca z jego uszkodzeń
  • Uszkodzenia mechaniczne (np. zarysowania, wgniecenia, odkształcenia)
 4. W celu złożenia reklamacji w ramach gwarancji, klient musi skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono towar. Produkt, będący przedmiotem reklamacji, należy przedstawić wraz z dowodem zakupu (lub jego kopią). W przypadku zakupu u sprzedawcy internetowego, klient ponosi koszt wysyłki. Jeśli sprzedawca, u którego zakupiono towar, nie jest już dostępny, klient może wysłać produkt wraz z dowodem jego zakupu (kopią) bezpośrednio do GEFU.
 5. Ustawowe roszczenia klienta z tytułu rękojmi, wynikające z wad produktu, nie wykluczają innych uprawnień gwarancyjnych; korzystanie z powyższych jest bezpłatne.

GWARANCJA Q20

Poniższe warunki gwarancji GEFU GmbH, Braukweg 28, 59889 Eslohe, Niemcy (dalej GEFU) regulują prawa klientów wobec GEFU w przypadku wad materiałowych, produkcyjnych lub projektowych produktów GEFU.

Oprócz ustawowych warunków gwarancyjnych wynikających z rękojmi, GEFU udziela swoim klientom 20-letniej gwarancji na wszystkie swoje produkty oznaczone jako “Q20”. Producent zapewnia, że towary są wolne od wad materiałowych, produkcyjnych oraz konstrukcyjnych. Jeśli mimo tego produkt będzie miał wadę, GEFU oferuje, co następuje:

 1. W przypadku wady produktu, GEFU według własnego uznania naprawi go lub wymieni na nowy. Jeżeli naprawa nie jest możliwa, a identyczny artykuł nie jest już dostępny w asortymencie w celu wymiany, GEFU według własnego uznania dostarczy produkt zastępczy o tej samej wartości lub zwróci koszty zakup.
 2. Niniejsza gwarancja Q20 jest ważna przez okres dwudziestu lat od daty zakupu, poświadczonej przez klienta kopią dowodu zakupu lub innymi odpowiednimi środkami (np. zdjęcie lub skan dowodu zakupu, prezentacja opakowania). Gwarancja ważna jest na całym świecie.
 3. Wyłączone z gwarancji są:
  • Uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia / użytkowania
  • Produkty z widocznymi oznakami użytkowania
  • Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub nieodpowiedniego użytkowania
  • Uszkodzenia wynikające z lekceważenia określonych instrukcji użytkowania, konserwacji, pielęgnacji i innych
  • Zakup nieprawidłowego produktu lub chęć zwrotu niewynikająca z jego uszkodzeń
  • Uszkodzenia mechaniczne (np. zarysowania, wgniecenia, odkształcenia)
 4. Aby złożyć roszczenie w ramach gwarancji, klient musi skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono towar. Produkt, będący przedmiotem reklamacji, należy przedstawić wraz z dowodem zakupu (lub jego kopią). W przypadku zakupu u sprzedawcy internetowego, klient ponosi koszt wysyłki. Jeśli sprzedawca, u którego zakupiono towar, nie jest już dostępny, klient może przesłać produkt wraz z dowodem jego zakupu (kopią) bezpośrednio do GEFU.
 5. Ustawowe roszczenia klienta z tytułu rękojmi, wynikające z wad produktu, nie wykluczają innych uprawnień gwarancyjnych; korzystanie z powyższych jest bezpłatne.